Ευχές και παινέματα Θράκης

Ευχές και παινέματα Θράκης Και τι τραγούδι να ’βρουμει ν’ αρέσ’ στου παλικάρι; Η μάνα πούχει τουν’ υγιό τουν πουλιουκανακάρη. Τουν έλουζε τουν χτένιζει και στο σχουλιό τον στέλνει, για να...

Δημοφιλή Τραγούδια

Έχασα τη γυναίκα μου

Αλέξανδρος ο βασιλιάς

Δώδεκα ευζωνάκια

Του ναύτη η μάνα

Μακρυνίτσα